Platby na pololetí září 2017 - leden 2018

Rodiče a děti 800 Kč/1 dítě nebo 80 Kč/1 hod 
  1000 Kč/2 děti nebo 100 Kč/1 hod 
Předškolní děti 800 Kč
Míčové hry – žactvo  800 Kč
Sportovní gymnastika 1 500 Kč
Ženy 1000 Kč nebo 80 Kč/1 hod
Volejbal – dospělí 1000 Kč
  • Sourozenecká sleva v rámci jednoho oddílu 100 Kč na dítě.
  • Při členství dítěte ve více oddílech je platba v druhém (s nižší platbou) a dalším oddílu 50 % ceny.
  • Bohužel není zatím možné platit na účet bankovním převodem. Platby vybíráme pouze v hotovosti.
  • Ženy mohou za uvedenou cenu navštěvovat cvičení v pondělí i ve středu.

Pozor - ke všem platbám jsme nuceni připočíst 50 Kč na sletovou známku, kterou vám vylepíme do průkazu!

(Vůči České obci sokolské máme povinnost odebrat stejný počet sletových známek jako máme členů v jednotě a všechen výdělek z těchto známek se vrací zpět do ČOS. Jednota bohužel nedisponuje finančními prostředky, ze kterých by sletové známky za své členy zaplatila.)

Přihlašuje a platí se v příslušných cvičebních hodinách!

Pokud chcete mít jisté místo (platí hlavně pro oddíl předškoláků), napište nám mail. Nicméně (právě pro předškoláky) vám nejsme schopni místo 100% zaručit, přednost mají naši členové z minulých období.

Nezapomeňte si, prosím, přinést své členské  průkazy, pokud je již vlastníte:-)